pandjes gesloopt
06 october 2017

Werkzaamheden Mondragon vorderen voorspoedig

Voor de zomervakantie is het startschot gegeven voor de sloop van Mondragon. De twee hoekpandjes, grenzend aan de Paardenstraat, zijn inmiddels gesloopt. Deze zullen uiteindelijk weer in oorspronkelijke stijl worden herbouwd. Op dit moment wordt ook de laatste hand gelegd aan de sloopwerkzaamheden aan het hoofdgebouw.

Inmiddels is al het aangetroffen puin afgevoerd, alle oude aansluitingen zijn verwijderd en de aangetroffen olietank is gesaneerd. Ook is het terrein digitaal ingemeten en de sonderingen en grondonderzoeken zijn afgerond. De op het terrein aanwezige trafo zal worden vernieuwd en verplaatst. Inmiddels worden ook de voorbereidingen getroffen voor het graven van de bouwkuip. Zo is er overleg geweest met de heier over het type heipaal dat voor Mondragon wordt gebruikt. Naar verwachting kan in januari 2018 met de uitvoering hiervan worden gestart.

Het archeologisch onderzoek loopt nog. Dit moet worden uitgevoerd met proefsleuven. Geprobeerd wordt om dit nog af te ronden vóór het graven van de bouwkuip.

En terwijl de werkzaamheden aan de buitenkant in volle gang zijn, wordt ook hard gewerkt aan de ‘binnenkant’ van het nieuwe Mondragon. Samen met zijn binnenhuisarchitect is Govert Janzen volop bezig om de inrichting en het interieur definitief handen en voeten te geven.